Follow us on Facebook
 

Olga Monastyreva

Olga Monastyreva

° Krest Khaldjai (Republiek Sakha-Siberie) 15 juli 1972

Haar werken getuigen van een klassieke scholing en beproefde technieken. Niet gebukt onder de tirannie van het experiment of verplichte vernieuwing, wordt het evenwicht tussen fantasie en figuratieve expressie op het doek overgebracht.

De onderwerpen zijn vaak verbonden met de traditie van het oneindige Siberische landschap. Door de onzichtbare grenzen is de perceptie belangrijker dan de objectieve waarneming. In het land van de Shaman is het geloof in de natuurelementen een drijvende kracht en de bron van eindeloze inspiratie. De invloed van haar nieuwe leefwereld, de zee en de polders, resulteert in een originele mix van culturen.

Olga Monastyreva studeerde "Beeldende Kunst" in de kunstacademie van Yakutsk  en genoot tevens een opleiding als ontwerpster van juwelen.

---

Son travail témoigne d'un mariage entre une formation classique et une excellente maitrise technique. En faisant face à la tyrannie de l’expérimentation et du renouvellement imposé, elle trouve un équilibre entre fantaisie et expression figurative.

Les sujets qu'elle aborde sont souvent reliés à la tradition du paysage sibérien infini. Les frontières invisibles rendent la perception plus importante que l'observation objective. Au pays du Shaman, la croyance aux éléments naturels est une puissance motrice et une source d'inspiration inépuisable.

L'influence de son nouvel environnement, la mer et les polders, résultent en un mix original de cultures.

Olga Monastyreva a étudié les arts plastiques à l'école d'art de Yakutsk et a également suivi une formation de créatrice de bijoux.